Vyhledávač exekucí

Vyhledávač exekucí slouží především k vyhledání exekuce v exekučním rejstříku neboli evidenci exekucí. Vyhledávač exekucí vyhledává v centrální evidenci exekucí a pak Vám poskytne výsledek dle Vašich požadavků.

Lze vyhledat:
  •  zda byla na konkrétní subjekt nařízena exekuce podle exekučního řádu
  •  který soudní exekutor byl pověřen provedením exekuce 
  •  o jakou vymáhanou povinnost se jedná 
  •  kdy byla exekuce nařízena 
  •  zda byla pravomocně odložena či zastavena