Seznam exekucí

Seznam exekucí zpravuje Exekutorská komora České republiky (CEERC). Nahlédnutí do centrální evidence exekucí je zpoplatněno za každý poskytnutý údaj z CEE částkou 60, -Kč.