Insolvenční rejstřík

Insolvenční rejstřík je seznam volně dostupný veřejnosti. Do tohoto seznamu se zapisují zákonem stanovené informace o subjektech nacházejících se v insolvenčním řízením.

Zapisované subjekty jsou fyzické osoby podnikatelé, právnické osoby a nepodnikatelské subjekty.