Exekuční rejstřík

Exekuční rejstřík neboli evidence exekucí je seznam volně dostupný pro veřejnost. Tento seznam je provozován a spravován Exekutorskou komorou ČR.

Nahlédnutí zdarma do evidence exekucí není možné, jelikož systém Centrální evidence exekucí ČŘ je podle vyhlášky  329/2008 Sb., O centrální evidenci exekucí, zpoplatněno za každé nahlédnutí.